Zwroty

  1. Konsument może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa przed upływem tego terminu, na przykład drogą mailową. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć, zapakować i odesłać kompletny, na adres sklepu: P.P.H.U Miro-marul. Poprzeczna 26 05-140 Borowa Góraz dopiskiem „ZWROT”. 
  2. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z ustawowego prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Produktu do sprzedaży jako Produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania Produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
  3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  4. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwracany Produkt. Zwrot płatności następuje na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta – przy płatności za pobraniem, natomiast przy płatności BLIK, kartą płatniczą, przelewem elektronicznym – na konto za pośrednictwem, którego dokonano płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku, gdy zwrot płatności nie może nastąpić przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, z uwagi na to, że Sprzedawca nie obsługuje już określonego sposobu płatności, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu sposobu płatności, który będzie w możliwie największym stopniu odpowiadał właściwościom sposobu płatności użytego wcześniej przez Konsumenta.
  5. Bezpośredni koszt zwrotu Produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Konsument.
  6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem ceny do czasu otrzymania Produktu. 
  7. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
  8. Przykładowe oświadczenie o odstąpieniu od umowy dostępne jest do pobrania na stronie www.miro-mar.pl
  9.  Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej nie przysługuje w odniesieniu do umów: