1. Konsument
  może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez
  podania jakiejkolwiek przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o
  odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy
  wysłanie przez Konsumenta informacji dotyczącej wykonania przysługującego
  prawa przed upływem tego terminu, na przykład drogą mailową. Zwracany
  towar należy odpowiednio zabezpieczyć, zapakować i odesłać kompletny, na
  adres sklepu: P.P.H.U Miro-marul. Poprzeczna 26 05-140 Borowa Góraz
  dopiskiem „ZWROT”.
 2. W
  przypadku skorzystania przez Konsumenta z ustawowego prawa odstąpienia,
  Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące
  wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do
  stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność
  Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Produktu
  do sprzedaży jako Produktu pełnowartościowego, koszty ponownego
  umieszczenia na Produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także
  koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne
  wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty
  badania Produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w
  wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania
  przez Konsumenta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do
  stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
 3. W
  przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za
  niezawartą.
 4. Nie
  później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o
  odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi dokonaną przez niego
  płatność za zwracany Produkt. Zwrot płatności następuje na rachunek
  bankowy wskazany przez Konsumenta – przy płatności za pobraniem, natomiast
  przy płatności BLIK, kartą płatniczą, przelewem elektronicznym – na konto
  za pośrednictwem, którego dokonano płatności, chyba że Konsument wyraźnie
  zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
  kosztami. W przypadku, gdy zwrot płatności nie może nastąpić przy użyciu
  tego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, z uwagi na to, że
  Sprzedawca nie obsługuje już określonego sposobu płatności, Sprzedawca
  dokona zwrotu przy użyciu sposobu płatności, który będzie w możliwie
  największym stopniu odpowiadał właściwościom sposobu płatności użytego
  wcześniej przez Konsumenta.
 5. Bezpośredni
  koszt zwrotu Produktu w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Konsument.
 6. Sprzedawca
  może wstrzymać się ze zwrotem ceny do czasu otrzymania Produktu.
 7. Sprzedawca
  nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie
  odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy dostępne jest do pobrania:
  Formularz Zwrotu
 9.  Prawo
  odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej nie przysługuje w odniesieniu
  do umów:
 10. Przypadki wyłączenia prawa odstąpienia od umowy uregulowane są w art. 38 ustawy o prawach konsumenta (dalej: Ustawa). Zgodnie z art. 38 pkt 3 Ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.